เรื่องราวและที่มาของนิทานอีสป

เรื่องราวและที่มาของนิทานอีสป

นิทานอีสป

เรื่องราวและที่มาของนิทานอีสป เนื่องจากอีสปมีชีวิตอยู่เมื่อหลายหลายพันปีล่วงมาแล้ว จึงยากที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับประวัติของอีสปที่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน แม้จะมีข้อมูลอยู่หลายกระแส แต่นักค้นคว้าประวัติส่วนใหญ่ของอีสปก็เห็นพ้องต้องกันว่าข้อมูลต่อไปนี้ น่าจะเป็นเรื่องราวของอีสปที่ถูกต้องมากที่สุด

เรื่องราวและที่มาของนิทานอีสป เป็นทาสชาวกรีกคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลา 560 – 620 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือ 208 ปี ก่อนพุทธศักราช (พระพุทธเจ้าประสูตรเมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช) นับเวลาถึงปัจจุบันได้ 2,755 – 2,815 ปี

เขาอาศัยอยู่ที่เมืองซาร์ดิสบนเกาะซามอสของประเทศกรีก เกาะนี้ตั้งอยู่ที่นอกชายฝั่งของประเทศตุรกีในปัจจุบัน ในสมัยกรีกโบราณชายฝั่งทะเลทั้งหมดของประเทศตุรกีก็มีชาวกรีกอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น

อีสปเป็นคนพิการ ขี่เหร่ แต่เขามีจิตใจที่งดงาม ซึ่งตรงกันข้ามกับสังขารของเขา เริ่มแรกนั้นอีสปมาจากเทรซซึ่งเป็นนครรัฐแห่งหนึ่งในสมัยโบราณ ปัจจุบันเทรซเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของกรีกและบัลแกเรีย อีสปไปทำงานเป็นทาสที่เกาะซามอสกับนายทาส ชื่อเอียดมอน ในระหว่างที่เป็นทาส

The story and origin of Aesop’s fables. Since Aesop lived thousands of years ago It is therefore difficult to obtain accurate and complete information relating to Aesop’s history. Even though there are many streams of information But most of Aesop’s history researchers agree that the following: Probably the most accurate Aesop story

Aesop was a Greek slave who lived between 560 – 620 BC, or 208 BC. (Buddha Prasut, 80 years before the era) counting the time to the present 2,755 – 2,815 years

He lives in Sardis on the Greek island of Samos. The island is located off the coast of Turkey today. In ancient Greece, the entire coast of Turkey was densely inhabited by the Greeks.

Aesop is a disabled person, but he has a beautiful heart. Which is the opposite of his body Initially, Aesop came from Thrace, one of the ancient city-states. Thrace is now part of Greece and Bulgaria. Aesop went to Samos as a slave to a slave master named Eidmon.

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ perfectfreewebhosting

ขอขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google

นิทานอีสปเรื่องหมาป่ากับลูกแกะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *